Slide về Khai sáng số 1

Posted on
 • Thứ Năm, 26 tháng 11, 2015
 • by
 • Minh Anh
 • in
 • Nhãn: ,

 • Đây là slide về Thời kì Khai sáng (trên phương diện chính trị) ở Châu âu, hi vọng có ích cho mọi người. 

  Pdf
  https://drive.google.com/file/d/0BwonydaEOaFIM3FkNmItYXpuSVU/view


  Ppt
   
  Xem trang web chính thức tại Tinhthankhaiminh.org