Sách về thể chế

Posted on
 • Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2018
 • by
 • Minh Anh
 • in
 • Nhãn: ,
 • 1. Lê Đình Chân. Luật hiến pháp: Khuân mẫu dân chủ.

  2. Nguyễn Văn Bông. Luật hiến pháp và Chính trị học

  3. Trương Tiến Đạt. Hiến Pháp Chú Thích.

  4. Hướng dẫn thực tiễn về việc xây dựng hiến pháp

  4. Nguyễn Cảnh Bình. Hiến pháp Mỹ được làm ra như thế nào.
  5. TTKM. Hiến pháp Mỹ
  6. TTKM. Luật, Hiến pháp, Pháp Quyền
  7. Tuyển tập hiến pháp một số quốc gia
  http://www.nhanquyen.vn/images/File/56sach%20tuyen%20tap%20hien%20phap.pdf


  8. Về sách thể chế, pháp luật của Việt Nam Cộng hòa, mọi người có thể vào trang Luật khoa Thư quan:https://www.facebook.com/luatkhoathuquan.vnu/?ref=br_rs

   
  Xem trang web chính thức tại Tinhthankhaiminh.org