HÌNH THÀNH CHÍNH PHỦ TRONG NỀN DÂN CHỦ ĐẠI NGHỊ (P1)

Posted on
 • Thứ Tư, 23 tháng 5, 2018
 • by
 • Minh Anh
 • in
 • Nhãn:
 • Chính phủ Anh
  Chính phủ
  Chính phủ trong một nền dân chủ đại nghị về cơ bản bao gồm thủ tướng và nội các. Thủ tướng là trưởng hành pháp chính trị và đứng đầu chính phủ. Nội các bao gồm các bộ trưởng, đứng đầu các bộ khác nhau của chính phủ như Giáo dục, Tài chính, Ngoại giao. Các bộ trưởng chịu trách nhiệm trực tiếp về những gì xảy ra trong bộ của mình. Thực tiễn này được biết đến với tên gọi nguyên tắc (hiến pháp) trách nhiệm bộ trưởng.  
  Với tư cách thành viên nội các, bộ trưởng là một phần của một tập thể chịu trách nhiệm đưa ra các quyết định quan trọng nhất về đường hướng, chính sách của chính phủ. Các bộ trưởng bị ràng buộc bởi nguyên tắc trách nhiệm nội các tập thể. Nguyên tắc này khẳng định rằng, bộ trưởng có thể bất đồng về các chính sách trong các buổi họp của nội các, song một khi quyết định của nội các được đưa ra, mọi bộ trưởng phải bảo vệ chính sách của chính phủ trước công chúng. Bộ trưởng nào cảm thấy rằng họ không thể làm điều này thì phải từ chức. Quan niệm này về trách nhiệm nội các tập thể tương phản hoàn toàn với quan niệm về trách nhiệm của các bộ trưởng trong nền dân chủ tổng thống. Bởi các thành viên nội các trong nền dân chủ tổng thống chỉ phụ trách một lĩnh vực chính sách cụ thể của mình, và không chịu trách nhiệm đối với đường hướng chung của chính phủ; đó là thuộc phạm vi của tổng thống và đội ngũ của ông.

  Tiến trình hình thành chính phủ
  Trong nền dân chủ đại nghị, người dân không bầu thủ tướng hay các thành viên nội các; họ chỉ bầu các thành viên quốc hội. Vậy chính phủ được hình thành như thế nào?
  Người đứng đầu nhà nước, vua hoặc tổng thống, chịu trách nhiệm thúc đẩy tiến trình hình thành chính phủ, và chính anh ta là người duy nhất có quyền trao cho chính phủ thẩm quyền cai trị theo hiến pháp. Phạm vi mà người đứng đầu nhà nước can dự vào quá trình thương lượng hình thành chính phủ trong thực tế thay đổi theo từng nước.
  -         Ở một số nước, người đứng đầu nhà nước chỉ đơn thuần chấp nhận chính phủ được đề nghị bởi giới tinh hoa đảng. Nếu có một cuộc bỏ phiếu chấp thuận (của quốc hội đối với chính phủ), thì chính phủ được đề nghị phải cho thấy rằng nó có được đa số trong quốc hội ủng hộ. Một khi đạt được điều này, thì người đứng đầu nhà nước thực hiện thủ tục bổ phiệm chính phủ. Chính phủ này sẽ nắm quyền cho đến kì bầu cử tiếp theo, hoặc cho đến khi nó không vượt qua cuộc bỏ phiết bất tín nhiệm,và bị phế truất.
  -         Trong một số nước khác, thì người đứng đầu nhà nước có một vai trò tích cực hơn thể hiện qua việc lựa chọn một chính trị gia nào đó tiến hành quá trình thành lập chính phủ. Chính trị gia này được gọi là formateur; và công việc của anh ta là hình thành một chính phủ.
  o   Trong một số nước, hiến pháp quy định rõ ai là formateur. Chẳng hạn, hiến pháp Hi Lạp quy định người đứng đầu nhà nước phải bổ nhiệm lãnh đạo của đảng lớn nhất làm formateur. Nếu người này không thể hình thành chính phủ, thì người đứng đầu nhà nước bổ nhiệm lãnh đạo của đảng lớn thứ hai làm formateur mới để hình thành chính phủ. Quá trình này tiếp tục cho đến khi một formateur nào đó xây dựng thành công một chính phủ. Rõ ràng, người đứng đầu nhà nước không có nhiều sự tự do trong những nước này bởi vì kết quả bầu cử quyết định trật tự trong đó đảng nào có quyền hình thành chính phủ.
  o   Trong một số nước khác, người đứng đầu nhà nước ít bị ràng buộc hơn và có thể thực sự ‘lựa chọn’ formateur. Chẳng hạn, lựa chọn formateur là một trong những quyền hạn quan trọng nhất của người đứng đầu nhà nước Czech. Sau cuộc bầu cử quốc hội năm 2006, tổng thống Czech, Václav Klaus, có thể ảnh hưởng đến tiến trình hình thành chính phủ thông qua quyền bổ nhiệm formateur của mình.
  Cuộc bầu cử năm 2006 dẫn đến một kết quả khá thú vị: liên minh các đảng cánh tả giành được 100 ghế, và liên minh các đảng cánh hữu giảnh được 100 ghế. Tổng thống Czech, vốn là thành viên của một đảng cánh hữu, bổ nhiệm thành viên của đảng mình là Mirek Topolánek làm formateur đầu tiên. Khi chính phủ mà Topolánek đề nghị không vượt qua được cuộc bỏ phiếu chấp thuận của quốc hội, với 100 nghị sĩ cánh hữu bỏ phiếu ủng hộ nó, 100 nghị sĩ cảnh tả bỏ phiếu chống lại nó, tổng thống Czech vẫn tái chỉ định vẫn người đó làm formateur tiếp theo.
  Trong hoàn cảnh khá nan giải này, Topolánek cố gắng vận động để vượt qua cuộc bỏ phiếu phê chuẩn lần hai dù ông đề nghị chính phủ tương tự như chính phủ trước – ông giành được 100 phiếu thuận so với 98 phiếu chống khi hai nghị sĩ cánh tả bất ngờ quyết định bỏ phiếu trắng thay vì bỏ phiếu chống lại chính phủ được đề nghị.
  o   Trong một số nước khác, việc người đứng đầu nhà nước can dự vào nền chính trị phe phái được xem là không phù hợp. Kết quả, các nước như vậy đã giới hạn quyền lực của người đứng đầu nhà nước, thông qua việc chỉ cho phép anh ta bổ nhiệm một informateur. Informateur là người được cho không có tham vọng chính chị, việc của anh ta là xem liên minh chính trị nào khả thi và giới thiệu người có thể trở thành formateur tốt. Sự tồn tại của một informateur có nghĩa rằng người đứng đầu nhà nước, ít nhất về mặt lý thuyết, được giữa tránh xa khỏi bản chất phe phái của quá trình hình thành chính phủ. Tuy nhiên, điều này không luôn ngăn các vị vua, như Nữ hoàng Hà Lan, hay Vua Bỉ, can thiệp trực tiếp vào quá trình hình thành chính phủ nhằm tác động đến kết quả cuối cùng.
  Dù một số người đứng đầu nhà nước có một mức độ tự do (về quyền lực) nhất định, song thực tế thì người đầu tiên được bổ nhiệm làm formateur thường là lãnh đạo của đảng đa số trong quốc hội. Trong hầu hết các trường hợp, formateur cũng chính là thủ tướng tương lai. Một khi formateur được lựa chọn, thì anh ta sẽ tiến hành hình thành một nội các sao cho có thể được chấp nhận bởi đa số trong quốc hội.
  Khả năng chỉ định các thành viên nội các là một trong những quyền lực quan trọng nhất của thủ tướng (formateur).
  -         Trong nội các đa số một đảng, thủ tướng có thể thoải mái lựa chọn ai được bổ nhiệm vào nội các, và chỉ bị ràng buộc bởi chính trị nội bộ của đảng. Các chính trị gia có thể được trao thưởng với việc trở thành thành viên nội các bởi anh ta đã cho thấy lòng trung thành với đảng, với thủ tướng, hoặc bởi anh ta đại diện cho phột phe cánh ý thức hệ nào đó trong đảng, hoặc bởi anh ta có năng lực quản lý tốt. Trong một số trường hợp, thủ tướng có thể cảm thấy rằng chính trị nội bộ đảng đòi hỏi ông bổ nhiệm đối thủ trong đảng của mình vào nội các.
  -         Trong các nội các liên minh, sự tự do của thủ tưởng trong việc chỉ định nội các bị giới hạn hơn nhiều. Nhìn chung, các nhà lãnh đạo đảng trong nội các liên minh được đề nghị sẽ chỉ định các bộ trưởng cụ thể cho các bộ mà đảng của họ được phân phối trong giai đoạn đầu của tiến trình hình thành chính phủ. Dù có thể, song hiếm khi thấy thủ tướng hay các lãnh đạo đảng trong liên minh phủ quyết sự chỉ định của một nhà lãnh đạo đảng khác. Nhìn bề ngoài, thì điều này cho thấy rằng các nhà lãnh đạo của mỗi đảng trong chính phủ liên minh tự do lựa chọn người mà họ muốn cho bộ được phân bổ cho họ. Và thực tế chúng ta cũng không thấy những sự chỉ định nào như vậy bị phủ quyết, song điều này không nhất thiết có nghĩa rằng các nhà lãnh đạo đảng hoàn toàn tự do trong việc chỉ định. Với ảnh hưởng đáng kể mà thành viên nội các có đối với các chính sách trong bộ của họ, các nhà lãnh đạo đảng phải mặc cả rất nhiều, trước tiên về bao nhiêu bộ họ có được, và sau đó về ai sẽ được bổ nhiệm cho các vị trí này, trước khi đưa ra quyết định có ủng hộ nội các được đề nghị hay không.
  Một khi nội các được hình thành, nội các đó cần cho thấy được sự ủng hộ của đa số trong quốc hội thông qua một cuộc bỏ phiếu phê chuẩn chính thức. Nếu cuộc bỏ phiếu phê chuẩn không thành công, thì tiến trình hình thành chính phủ bắt đầu lại từ đầu một lần nữa; hoặc có thể tổ chức một cuộc bầu cử mới. Nếu cuộc bỏ phiếu phê chuẩn thành công (hoặc không có yêu cầu một cuộc bỏ phiếu như vậy), thì lúc này người đứng đầu nhà nước chỉ đơn giản thực hiện thủ tục hình thức là chấp thuận cho nội các đã được formateur chỉ định lên nắm quyền.
  Lúc này, chúng phủ có thể tự do cai trị cho đến khi nó bị đánh bại trong một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, hoặc cho đến khi một cuộc bầu cử mới được cho là cần thiết. Nếu chính phủ bị phế truất trong một cuộc bỏ phiếu bất tính nhiệm hay một cuộc bầu cử mới được kêu gọi, thì chính phủ đương nhiệm vẫn còn nắm quyền điều hành đất nước với tư cách chính phủ chuyển tiếp. Chính phủ chuyển tiếp này nắm quyền cho đến khi một chính phủ mới được hình thành. Trong hầu hết các nước, có một thỏa ước rằng chính phủ chuyển tiếp sẽ không đưa ra bất cứ chính sách quan trọng nào. Tuy nhiên, thực tế này đôi khi có thể trở thành bất lợi nếu tiến trình hình thành chính phủ kéo dài. Điều này đặc biệt đúng nếu chính phủ bị sụp đổ do khủng hoảng chính trị, kinh tế, hay quân sự; bởi lúc đó việc thành lập chính phủ mới có thể mất rất nhiều thời gian.
  Nguồn: Matt Golder, Nandenicheck Sona Golder, William Roberts Clark. Principles of Comparative Politics
   
  Xem trang web chính thức tại Tinhthankhaiminh.org