Sách kiến thức chính trị phổ thông!

Posted on
 • Thứ Năm, 25 tháng 8, 2016
 • by
 • Minh Anh
 • in
 • Nhãn:
 • Một số sách cung cấp kiến thức chính trị phổ thông dành cho mọi người.
  1. Chính trị phổ thông (Sách Miền Nam trước 1975 - SMN)


  2. Công Dân Giáo Dục (12 - SMN )

  3. Giáo Dục Công Dân (11 – SMN)

  4. Luận Đề Công Dân (SMN)

  5. 1 Tóm lược dân chủ
  https://photos.state.gov/libraries/vietnam/8616/ebook/democracy-in-brief-vn.pdf

  5.2 Chế độ dân chủ, nhà nước, và xã hội – Phạm Nguyên Trường dịch

  6.1 Đường về nô lệ - Phạm Nguyên Trường dịch

  6.2 Trại súc vật - Phạm Nguyên Trường dịch
  https://docs.google.com/file/d/0B-DWo7ulYuYMZnBwYmZqdkZYQ3c/edit?pli=1

  7. Giai cấp mới - Phạm Nguyên Trường dịch

  8. Quyền lực của những kẻ không quyền lực - Phạm Nguyên Trường dịch

  9. Dân chủ pháp trị - Nguyễn Hữu Liêm

  10. Luật hiến pháp và chính trị học – Nguyễn Văn Bông

  11. ABC về Hiến pháp

  12. Hỏi đáp về quyền con người

  13. Tư tưởng nhân quyền
   
  Xem trang web chính thức tại Tinhthankhaiminh.org