Về chủ nghĩa cộng sản

Posted on
 • Thứ Tư, 12 tháng 8, 2015
 • by
 • Minh Anh
 • in
 • Nhãn: ,
 • Thưa tiến sĩ Adler,
  Các nhà lãnh đạo Cộng sản đưa ra những tuyên bố về sự hoàn thiện của xã hội cộng sản và chiến thắng tất yếu của nó đối với chủ nghĩa tư bản. Họ thường viện dẫn những tác phẩm của Karl Marx và Friedrich Engels như nguồn cung cấp cơ sở khoa học cho những tuyên bố của họ. Tại sao Marx và Engels lại nghĩ chủ nghĩa Cộng sản là chế độ tốt nhất và sẽ tất yếu chiến thắng?
  H.T.B.
  H.T.B. thân mến,
  Marx và Engels quan niệm rằng lịch sử chỉ là lịch sử đấu tranh giai cấp. Giai cấp thống trị luôn luôn sử dụng guồng máy quyền lực chính trị để bảo toàn những quyền lợi của họ và khống chế những giai cấp khác. Trong trường hợp này, nhà nước là công cụ chuyên chính của giai cấp thống trị. Chỉ khi nào nhà nước bị xóa bỏ và một xã hội phi giai cấp thực sự được hình thành, thì nhân loại mới bước vào một thời kỳ tự do và sống chung hợp tác. Lúc đó lịch sử loài người, như là lịch sử của đấu tranh giai cấp mới chấm dứt. Những bước tiến lịch sử đi tới việc thực hiện giai đoạn cuối cùng của chủ nghĩa Cộng sản được trình bày như tất yếu. Mỗi bước đi lại được xem như một tiến bộ so với cái trước đó. Đó là lý do tại sao Marx và Engels nhiệt liệt công nhận chủ nghĩa tư bản và công nghiệp hóa như một bước đi lên rõ rệt. Việc lật đổ chế độ phong kiến và các địa chủ, và việc giới trung lưu thương nghiệp, giai cấp tư sản, lên nắm quyền là khúc dạo đầu cần thiết cho bước phát triển kế tiếp. Marx và Engels xem nhà nước tư sản là giai đoạn tạm thời, chuyển tiếp. Trong giai đoạn này, khối quần chúng công nhân, giai cấp vô sản, bị tước đoạt đi những sản phẩm do lao động của họ tạo ra vì những tài sản sinh lợi thuộc quyền sở hữu của những cá thể. Cốt tủy của cuộc Cách mạng Cộng sản mà họ dự kiến là tước đoạt tài sản sinh lợi này khỏi bàn tay cá nhân và đặt chúng dưới quyền kiểm soát của nhà nước. Mục tiêu này được nói rất công khai trong Tuyên ngôn của Đảng cộng sản. Nhưng chính Lenin, trong tác phẩm Nhà nước và Cách mạng, mới là người làm rõ các biện pháp cần tiến hành để đạt tới cuộc cách mạng Cộng sản. Đầu tiên, Lenin chủ trương những cuộc tấn công hòa bình và tiến bộ của chủ nghĩa xã hội. Những cuộc tấn công này đưa tới một loạt những biện pháp pháp chế được thiết kế nhằm làm suy yếu các quyền sở hữu và làm cho nhà nước tư sản mong manh hơn. Nhưng để lật đổ trật tự hiện có một cách dứt khoát và vĩnh viễn thì cần có một cuộc cách mạng bạo lực. Nhà nước tư sản không được coi như sẽ tự nó tiêu vong. Sau cuộc cách mạng này là một nền chuyên chính của giai cấp vô sản. Trong giai đoạn này, ở một mức phát triển thấp của chủ nghĩa Cộng sản, tài sản sinh lợi sẽ được tập trung trong tay nhà nước, bộ phận có nhiệm vụ điều hành đời sống kinh tế theo qui luật: làm theo năng lực, hưởng theo lao động và mức đóng góp. Chính nhà nước này, nhà nước vô sản, được coi như sẽ tự tiêu vong, dẫn đến trình độ phát triển cao hơn của chủ nghĩa Cộng sản đó là xã hội phi giai cấp đích thực.Ý kiến duy nhất của Lenin về thời điểm dự báo điều này có thể xảy ra là đoạn văn sau:
  Nhà nước sẽ có thể tự tiêu vong hoàn toàn khi xã hội đã thực hiện được qui luật này: làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu ; nghĩa là khi con người đã quen với việc chấp hành các qui luật căn bản của đời sống xã hội, và lao động của họ có năng suất cao đến độ họ tự nguyện làm việc theo năng lực của mình .
  Nguồn: sách Các tư tưởng lớn từ những tác phẩm vĩ đại
   
  Xem trang web chính thức tại Tinhthankhaiminh.org