Một số nguồn sách

Posted on
 • Thứ Tư, 1 tháng 7, 2015
 • by
 • Minh Anh
 • in
 • Nhãn:

 • A. Một số nguồn tài liệu nước ngoài
  1. Thư viện sách và bài báo tiếng anh khổng lồ với gần 3 triệu cuốn sách và 50 triệu bài báo khoa học. 
  Sách: http://b-ok.org/
  Bài báo: booksc.org
  Trang chủ của cả hai trang trên: http://gen.lib.rus.ec/

  2. Thư viện của Viện Mises, chủ yếu sách của trường phái Áo

  3. Tài liệu về về chủ nghĩa xã hội

  4. Dự án Gutenberg

  5. Thư viện tự do online

  6. Thư viện sách cổ điển Hilap – La mã của Mit

  7. Sách  thời cận đại


  B. Một số nguồn tài liệu trong nước
  1. Thư viện tve-4u

  2. Sách miền nam trước 75

  3. Sách anh việt, cũ mới…

  5. Sách hay
  http://www.sachhay.org/

  6. Sách lịch sử

  8. Việt nam văn hiến

  9. Thụy Khuê

  10. Nhà kho quán ven đường
  http://ndclnh-mytho-usa.org/nha-kho_quan-ven-duong.htm

  11. Tủ sách tiếng Việt
  http://tusachtiengviet.com/

  12. Nhatbook
  https://nhatbook.com/
  13. http://vhn.vn/EBooks/

  14. Tủ sách nghiên cứu
  http://www.tusachnghiencuu.org/index.html

  15. Việt nam văn hiến
  http://www.vietnamvanhien.info/
  ………......................................................


   
  Xem trang web chính thức tại Tinhthankhaiminh.org