Một số nguồn sách

Posted on
 • Thứ Tư, 1 tháng 7, 2015
 • by
 • Minh Anh
 • in
 • Nhãn:

 • A. Một số nguồn tài liệu nước ngoài
  1. Thư viện sách và bài báo tiếng anh khổng lồ
  Sách: http://bookzz.org/  , và bài báo: booksc.org
  2. Thư viện của Viện Mises, chủ yếu sách của trường phái Áo
  3. Tài liệu về về chủ nghĩa xã hội
  4. Dự án Gutenberg
  5. Thư viện tự do online
  6. Thư viện sách cổ điển Hilap – La mã của Mit
  7. Sách  thời cận đại
  http://www.earlymoderntexts.com/texts
  8. Tổ hợp thư viện sách, bài báo tiếng anh dành cho mọi người (nhất là giới nghiên cứu)
  http://ebook4expert.blogspot.com/
  ....................................................................................................
  B. Một số nguồn tài liệu trong nước
  1. Thư viện tve-4u
  2. Sách miền nam trước 75
  3. Sách anh việt, cũ mới…
  4. Vn thư quán…
  5. Sách hay
  http://www.sachhay.org/
  6. Sách lịch sử
  7. Sách tổng hợp
  8. Việt nam văn hiến
  9. Thụy Khuê
  10. Nhà kho quán ven đường
  http://ndclnh-mytho-usa.org/nha-kho_quan-ven-duong.htm
  11. Tủ sách tiếng Việt
  http://tusachtiengviet.com/
  12. Nhatbook
  https://nhatbook.com/
  13. http://vhn.vn/EBooks/
  14. Tủ sách nghiên cứu
  http://www.tusachnghiencuu.org/index.html
  15. Việt nam văn hiến
  http://www.vietnamvanhien.info/
  ………......................................................


   
  Xem trang web chính thức tại Tinhthankhaiminh.org