DÂN CHỦ HÓA Ở BA LAN


Lech Walesa, lãnh đạo Công đoàn Đoàn kết
Vào cuối những năm 1970, nền kinh tế của Ba Lan rơi vào khủng hoảng. Chính quyền cộng sản đã phải vay tiền từ phương Tây để trợ cấp giá cho các hàng hóa như thực phẩm nhằm giữ cho người dân khỏi bất mãn. Từ 1975 – 1981, nợ nước ngoài của Ba Lan tăng từ 700 triệu $ lên 23 tỷ $. Tuy nhiên, khi bắt đầu phải trả khoản nợ khổng lồ này, lãnh đạo đảng cộng sản Ba Lan, Edward Gierek, không thể tài trợ giá thêm được nữa và giá cả bắt đầu tăng lên.
Read More...

DÂN CHỦ HÓA ĐÔNG ĐỨC (1948-1990)


(Người dân phá bỏ bức tường Berlin)
Tại hội nghị Potsdam vào tháng 8/1945, lực lượng liên minh đã chia Đức thành bốn phần, trong đó Pháp chiếm đóng khu vực Tây Nam, Anh chiếm đóng khu vực Tây Bắc, Mỹ chiếm đóng khu vực phía Nam, và Liên Xô chiếm đóng khu vực phía Tây. Berlin, nằm trong khu vực Đông Đức, cũng được phân chia thành bốn khu vực tương tự.
Read More...

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ HÀNH ĐỘNG TẬP THỂ


 
Trong bài Chuyển đổi Dân chủ Từ bên dưới chúng ta đã tìm hiểu vấn đề hành động tập thể. Đó là vấn đề mọi người thường không tích cực tham gia các hành động tập thể mà họ sẽ được hưởng lợi từ nó và quá đó khiến cho các hành động tập thể rất khó thành công. Trong bài này chúng ta tìm hiểu một số cách giải quyết vấn đề hành động tập thể.
Read More...

Năm bộ hướng dẫn cho các nhà dân chủ hóa

Samuel P. Huntington
Phạm Hồng Sơn dịch

BỘ SỐ 1: dành cho các nhà cải cách dân chủ hóa nằm trong chính quyền độc tài ở dạng thức Chuyển hóa 
Read More...

Trò chơi Dân chủ hóa

Samuel P. Huntington
Phạm Hồng Sơn dịch

Các thành phần chính tham dự vào dân chủ hóa
Qua khảo sát làn sóng dân chủ hóa lần thứ ba, Huntington nhận thấy tham dự vào các tiến trình chuyển đổi chính trị phức tạp đó là rất nhiều các thành phần khác nhau với các mục tiêu khác nhau, vì quyền lực, vì dân chủ hay chống dân chủ và cả vì nhiều mục đích khác. Căn cứ vào thái độ của các thành phần đó trong tiến trình dân chủ hóa, Huntington đã khái quát thành năm (05) nhóm chính thuộc hai phía:
Read More...

Độc tài, "hóa rồng" và dân chủ ở Đài Loan

Hồ Sỹ Quý
1. Từ năm 1949, khi Tưởng Giới Thạch bỏ Trung Quốc đại lục chạy ra Đài Loan, khả năng duy trì sự tồn tại của chế độ chính trị riêng biệt ở hòn đảo này nghiễm nhiên trở thành vấn đề thường trực và ảnh hưởng đáng kể đến không khí chính trị thế giới.
Read More...

Tiến trình Dân chủ hóa của Đài Loan


1. Tiến trình dân chủ hóa của Đài loan
Trước Chiến tranh Thế giới thứ 2, Đài Loan là thuộc địa của Nhật Bản. Vào năm 1945, khi Chiến tranh Thế giới thứ 2 kết thúc, quyền cai trị Đài Loan được trao lại cho Trung Hoa Dân Quốc lúc đó vốn đang nằm dưới sự kiểm soát của Quốc Dân Đảng (KMT).
Read More...

XÃ HỘI DÂN SỰ


1. Xã hội dân sự là gì
Xã hội dân sự là một lĩnh vực của đời sống xã hội mang tính tự nguyện, tự chủ, tự trị, và tuân thủ trật tự pháp lý.
Read More...

VỀ TỰ DO TÔN GIÁO và HỘI THÁNH ĐỨC CHÚA TRỜI


-         Về phương diện tôn giáo, nhà nước giữ địa vị TRUNG LẬP, tức nó không đàn áp, hay ủng hộ cho bất cứ một tôn giáo nào.
Read More...
 
Xem trang web chính thức tại Tinhthankhaiminh.org