Video bài giảng tiếng Anh

Posted on
 • Thứ Tư, 1 tháng 7, 2015
 • by
 • Minh Anh
 • in
 • Nhãn: ,

 • 1. Bài giảng của Mit
  2. Bài giảng của Yale
  3. Bài giảng tổng hợp
  4. Bài giảng về công bằng
  5. Bài giảng của Rick Roderick
  6. Notes bài giảng hay
  http://www.westga.edu/~rlane/
  7. Học trực tuyến
  https://www.edx.org/
  ..................................
   
  Xem trang web chính thức tại Tinhthankhaiminh.org