Sách kiến thức chính trị phổ thông!

Posted on
 • Thứ Năm, 25 tháng 8, 2016
 • by
 • Minh Anh
 • in
 • Nhãn:
 • Một số sách cung cấp kiến thức chính trị phổ thông dành cho mọi người.
  1. Chính trị phổ thông (Sách Miền Nam trước 1975 - SMN)


  2. Công Dân Giáo Dục (12 - SMN )

  3. Giáo Dục Công Dân (11 – SMN)

  4. Luận Đề Công Dân (SMN)


  6. Dân chủ pháp trị - Nguyễn Hữu Liêm

  7. ABC về Hiến pháp

  8. Hỏi đáp về quyền con người

  9. Tư tưởng nhân quyền
   
  Xem trang web chính thức tại Tinhthankhaiminh.org