Hai mươi ngộ nhận về thị trường

Phạm Nguyên Trường dịch
Khi suy nghĩ về những ưu, khuyết điểm của cơ chế thị trường trong việc giải quyết vấn đề hợp tác xã hội cần phải làm rõ một số ngộ nhận. Đa số, chứ không phải là tất cả, những ngộ nhận đó là do những người có thái độ thù địch với thị trường tuyên truyền. Một số có thể lại được tạo ra bởi những người có thái độ ủng hộ thái quá đối với thị trường. Mặc dù tất cả những ngộ nhận đó đều đáng được phân tích một cách kĩ lưỡng, nhưng trên thực tế chúng ta thường gặp những ngộ nhận loại một, còn ngộ nhận loại hai thì hiếm gặp hơn.
Read More...

Cơ sở kinh tế của tự do

Phạm Nguyên Trường dịch
Động vật hành động vì những thôi thúc bản năng. Chúng làm theo những xung động mạnh mẽ nhất và đòi đáp ứng ngay tại mỗi thời điểm. Chúng là những con rối của những ham muốn của chính chúng.
Read More...
 
Xem trang web chính thức tại Tinhthankhaiminh.org