Nhập môn Triết học chính trị

Posted on
 • Thứ Tư, 1 tháng 7, 2015
 • by
 • Minh Anh
 • in
 • Nhãn: ,
 • 1. Cộng hòa , Plato
  - Bản tiếng Anh: Plato: The Republic (Cambridge Texts in the History of Political Thought)
  - Sách hướng dẫn đọc: Routledge Philosophy GuideBook to Plato and the Republic

  2. Chính trị luận, Aristotle
  - Bản tiếng Anh: Aristotle: Politics (Loeb Classical Library No. 264)
  - Sách hướng dẫn đọc: Routledge Philosophy Guidebook to Aristotle on Politics

  3. Quân vương, Matchiaville
  - Bản tiếng Anh: The Prince (Second Edition)
  - Giới thiệu: Machiavelli: A Very Short Introduction

  4. Leviathan, Hobbes
  - Bản tiếng Anh: Leviathan (Oxford World's Classics)
  - Hướng dẫn đọc: Routledge Philosophy Guidebook to Hobbes and Leviathan http://bookzz.org/book/892545/2f7075

  5. Khảo luận thứ hai về chính quyền, John Locke
  - Bản tiếng Anh: Two Treatises of Government
  - Hướng dẫn đọc: Locke's Second treatise of government: a reader's guide

  6. Tinh thần pháp luật, Montesquier
  - Bản tiếng Anh: Montesquieu: The Spirit of the Laws
  - Giới thiệu: Montesquieu and His Legacy

  7. Khế ước xã hội, Rousseau
  - Bản tiếng Anh: The Social Contract and The First and Second Discourses http://bookzz.org/book/918607/d41536
  - Hướng dẫn đọc: Routledge Philosophy GuideBook to Rousseau and the Social Contract

  8. Nền dân trị Mỹ, Tocqueville

  - Bản tiếng Anh: Democracy in America 4 volume set
  - Giới thiệu: Alexis de Tocqueville

  9. Bàn về tự do, J.S. Mill
  - Bản tiếng Anh: On Liberty
  - Hướng dẫn đọc: Routledge Philosophy Guidebook to Mill on Liberty

  10. Chính thể đại diện, J.S. Mill. 
  Bản tiếng Anh: Considerations On Representative Government

  11. Tuyên ngôn của Đảng cộng sản, Marx
  - Bản tiếng Anh: The manifesto of the Communist party

  12. Một lý thuyết về công bằng, Ralws
  - Bản tiếng Anh:  A Theory of Justice
  http://bookzz.org/book/919844/7b4587

  13, Vô chính phủ, Nhà nước, và Không tưởng, Nozick
  - Bản tiếng Anh: Anarchy, State, and Utopia
  http://bookzz.org/book/667675/e9664a
   
  Xem trang web chính thức tại Tinhthankhaiminh.org