Một số nguồn sách

Posted on
 • Thứ Tư, 1 tháng 7, 2015
 • by
 • Minh Anh
 • in
 • Nhãn:

 • A. MỘT SỐ NGUỒN TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI
  1. Thư viện sách và bài báo tiếng Anh khổng lồ với khoảng 3 triệu cuốn sách và hơn 50 triệu bài báo khoa học
  2. Các tạp chí danh tiếng
  Foreign Affairs: http://magzdb.org/j/3271
  The Economist: http://magzdb.org/j/5986
  Foreign policy: http://magzdb.org/j/5915
  3. Thư viện của Viện Mises, chủ yếu sách của Trường phái Áo
  4. Tài liệu về về chủ nghĩa xã hội
  5. Dự án Gutenberg
  6. Thư viện tự do online
  7. Thư viện sách cổ điển Hilap – La Mã của MIT
  8. Sách thời cận đại
  9. Thứ viện sách cổ

  B. MỘT SỐ NGUỒN TÀI LIỆU TRONG NƯỚC
  1. Thư viện tve-4u
  2. Sách miền nam trước 75
  3. Sách anh việt, cũ mới…
  4. Sách hay
  5. Sách lịch sử
  6. Việt nam văn hiến
  7. Thụy Khuê
  8. Nhà kho quán ven đường
  9. Tủ sách tiếng Việt
  10. Nhatbook
  12. Tủ sách nghiên cứu
  13. Việt nam văn hiến
  ………......................................................
   
  Xem trang web chính thức tại Tinhthankhaiminh.org