AN NINH MẠNG, NGUY CƠ CAO HƠN TỪ TRUNG QUỐC

Quy định phải lưu trữ toàn bộ thông tin của người dùng Việt Nam tại Việt Nam và phải cung cấp cho Bộ Công an khi được yêu cầu đặt các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên internet của nước ngoài vào 2 sự lựa chọn:
Read More...
 
Xem trang web chính thức tại Tinhthankhaiminh.org