An toàn tâm lý

Phạm Phú Khải
Nelson Mandela, một trong những nhà lãnh đạo được thế giới ngưỡng mộ.

Yếu cố cần thiết nhất để xây dựng một đội ngũ mạnh hay một tổ chức mạnh là gì? Lãnh đạo giỏi? Tinh thần đồng đội cao? Khả năng chuyên môn xuất sắc?
Read More...

Dân chủ? Hãy như nước!

Phạm Phú Khải
Trong mọi tổ chức chính trị, lớn hay nhỏ, triết lý chính trị là nền tảng quan trọng hàng đầu [1]. Triết lý chính trị là những kiến thức nền tảng vững chắc, bao gồm cả nguồn gốc lịch sử hình thành tư tưởng chính trị của nhân loại. Nó giúp uốn nén hình thành nên những tư tưởng lớn. Nhưng có kiến thức sâu rộng cũng chưa đủ vì như thế chỉ dừng lại ở tầm học thuật. Người lãnh đạo tầm quốc gia hay quốc tế cần phải có những ước mơ cao xa và những quyết tâm phi thường. Có tư tưởng lớn sẽ giúp lãnh đạo quốc gia lèo lái con thuyền vững ổn khi gặp thử thách trong thời đại lắm rủi ro này.
Read More...

Tại sao chính quyền im lặng?


Trong ba ngày 10-12/06/2018, trên toàn quốc đã xảy ra các cuộc biểu tình quy mô lớn thể hiện sự phản đối hai dự luật là Dự luật Đặc khu và Dự luật An ninh mạng.
Read More...
 
Xem trang web chính thức tại Tinhthankhaiminh.org