SÁCH VỀ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN


 I. CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN TRÊN THẾ GIỚI
1. Đường về nô lệ - Phạm Nguyên Trường dịch


2. Trại súc vật - Phạm Nguyên Trường dịch

3. 1984 - Phạm Nguyên Trường dịch

4. Giai cấp mới - Phạm Nguyên Trường dịch
 

5. Quyền lực của những kẻ không quyền lực - Phạm Nguyên Trường dịch


6. Chủ nghĩa cộng sản – Phạm Nguyên Trường dịch

II. CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN TẠI VIỆT NAM
1. Bên thắng cuộc - Huy Đức.

2. Đèn cù - Trần Đĩnh.

3. Đi đêm giữa ban ngày - Vũ Thư Hiên

4. Mặt Thật - Bùi Tín

5. Đỉnh cao chói lọi - Dương Thu Hương

6. Nhân Văn Giai Phẩm Và Vấn Đề Nguyễn Ái Quốc – Thụy Khuê
 

Read More...
 
Xem trang web chính thức tại Tinhthankhaiminh.org