Trung Quốc: Cai trị bằng sự sợ hãi

Biên dịch: Đặng Thị Phương Thảo & Trương Thái Tiểu Long 
Hiệu đính: Phạm Trang Nhung
Trung Quốc lại một lần nữa bị kìm kẹp trong sự sợ hãi chưa từng xảy ra kể từ thời Mao Trạch Đông. Từ phòng họp kín của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đến giảng đường của các trường đại học và văn phòng của lãnh đạo các cơ quan, bóng ma của những lời buộc tội khắc nghiệt và những hình phạt thậm chí còn khắc nghiệt hơn đang rình rập giới tinh hoa chính trị, học giả và doanh nhân Trung Quốc.
Read More...

Khuyết Điểm Trong Nền Dân Chủ Hoa Kỳ: Electoral College

Nguyễn Cao Quyền
Trước khi đề cập đến khuyết điểm của nền dân chủ Hoa Kỳ, cần duyệt lại sơ qua một số ưu điểm không thể nào quên.  Những ưu điểm đó có thể liệt kê vắn tắt như sau.
Read More...
 
Xem trang web chính thức tại Tinhthankhaiminh.org