Nhà nước và văn hóa!

TTH
Trong một quốc gia có rất nhiều dân tộc và tôn giáo khác nhau, như Việt nam chẳng hạn, có 54 dân tộc và khoảng 7 tôn giáo lớn. Mỗi một dân tộc, mỗi tôn giáo lại theo đuổi các hệ thống giá trị, văn hóa khác nhau, như vậy trong một quốc gia có vô số các hệ thống giá trị, văn hóa cùng tồn tại.
Read More...

Việt nam cần tư nhân hóa toàn bộ nền kinh tế!

Nguyên Minh
Trong bối cảnh hiện nay của nền kinh tế Việt nam, tôi cho rằng cần phải tư nhân hóa toàn bộ nền kinh tế, từ y tế, giáo dục, xây dựng, giao thông, điện, khoáng sản….thực thi một nền kinh tế tư nhân thị trường tự do.  
Read More...

Việt nam có nên bãi bỏ trợ cấp y tế, giáo dục

Minh Anh
Một trong những vấn đề của Việt nam hiện nay đó là chi cho phúc lợi xã hội quá nhiều. Và hai lĩnh vực nhận nhiều trợ cấp nhất đó là y tế, và giáo dục. Điều này dẫn đến tăng chi tiêu công, thâm hụt ngân sách, nợ công. Và cuối cùng, thì người dân vẫn phải trả tất cả các chi tiêu này, vì chẳng có nhà nước nào trên thế giới này làm ra tiền, tất cả tiền đều là tiền thuế của người dân.  
Read More...
 
Xem trang web chính thức tại Tinhthankhaiminh.org