“Mẹ Vắng Nhà”

Phạm Phú Khải
Tôi đã có dịp coi phim tài liệu “Mẹ Vắng Nhà” do VOICE thực hiện, Clay Pham đạo diễn.
Read More...
 
Xem trang web chính thức tại Tinhthankhaiminh.org